GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Super foods Maximum Greens Complete
Сериал
350579
Савлагаа тоо
8.84oz
Ердийн үнэ
119900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
95920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Найрлагад нь 26 болон түүнээс дээш ургамал болон антиоксидаар баяжуулсан витамин минерал, энзим агуулсан бүтээгдэхүүн   Өдөрт 1-4 халбагыг 150-400 гр усанд найруулж ууна.  
Ердийн үнэ : 234900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 419900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 358900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 208900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00
Ердийн үнэ : 212900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
95920.00