GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
VitB-12-1000
Сериал
16923
Савлагаа тоо
100cap
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Тархи мэдрэлийн эд эсийг бүрдүүлж,нүүрс усны солилцоо,зүрх судасны системийн үйл ажиллагаанд маш чухал,цусны улаан бөөмийн нөхөн төлжилтөнд оролцож,гомоцистейний хэвийн төвшинг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 58900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 41900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00