GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
VitB-12-1500
Сериал
148712
Савлагаа тоо
90cap
Ердийн үнэ
53900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
43120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Тархи мэдрэлийн эд эсийг бүрдүүлж,нүүрс усны солилцоо,зүрх судасны системийн үйл ажиллагаанд маш чухал,цусны улаан бөөмийн нөхөн төлжилтөнд оролцож,гомоцистейний хэвийн төвшинг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 117900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 114900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00