GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
100% Whey isolate
Сериал
350975
Савлагаа тоо
2 lb(s)
Ердийн үнэ
218900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
175120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Нэг удаагийн уултаар 28гр дээд зэргээр цэвэршүүлсэн, ионий солилцоо хийгдсэн шар сүүний изолейт уураг авах ба маш бага 4-хөн гр нүүрс ус агуулсан.   250мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 1 хийж сайтар хутгаад өдөрт 1-3 удаа, бэлтгэлийн өмнө ба дараа эсвэл хоолноос 1-2 цагийн дараа ууна  
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 182900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175120.00