GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
L-Glutamine 5000 powder
Сериал
350528
Савлагаа тоо
1 lb(s)
Ердийн үнэ
212900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
170320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Л-Глютамин нь булчингийн бүтцэд оролцдог маш чухал амин хүчлүүдийн нэг юм. Бие организм дахь азотын балансыг тэнцвэржүүлэхэд хамгийн гол амин хүчил. Маш их ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтыг удаан хугацаанд хийснээр хүний бие дэх Л-глютамины хэмжээ багасаж улмаар дутагдалд ордог. Л-Глютамин дутагдсанаар бэлтгэл сургуулилтын үед болон ердийн үед ч толгой ихээр өвдөх, нойргүйтэх, бэлтгэлийн эрчим сулран амжилт буурах зэргээр сөрөг байдлууд мэдэгдэх бөгөөд Л-Глютаминийг хангалттай тунгаар өдөр тутам хэрэглэснээр дээрхи байдлууд үүсэхгүй таны амжилт улам хурдан дээшлэх болно.   өдөрт 250мл ус буюу дуртай ундаандаа хэмжих халбагаар 1 хийж бэлтгэл хийж дууснаас 2 цагийн дараа ууна  
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 131900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
170320.00