GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Vit-K100
Сериал
099012
Савлагаа тоо
100tabs
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  1 таблетикдаа 100мкгр Витамин К-г агуулсан ба цус тогтоох,цусыг бүлэгнүүлэх үйлчилгээтэй.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 77900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00