GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Vit-K100
Сериал
099012
Савлагаа тоо
100tabs
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  1 таблетикдаа 100мкгр Витамин К-г агуулсан ба цус тогтоох,цусыг бүлэгнүүлэх үйлчилгээтэй.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 77900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 428900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 21900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 105900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00