GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Triple Chlorophyll
Сериал
023112
Савлагаа тоо
90cap
Ердийн үнэ
49900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
39920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хлорофил гэдэг нь фотосинтезийн урвалын үр дүнд өвс ургамалд үүссэн ногоон өнгийн пегмент. 1 капсулдаа 60 мг хлорофил комплекс агуулснаас гадна 2 мг зэс агуулсан нь эсийн энергийн үйлдвэрлэлд чухал шаардлагатай эрдэс болно. Хоол боловсруулах замын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор хэрэглэнэ.   өдөрт 1ширхгийг уууна  
Ердийн үнэ : 118900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 409900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 137900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00
Ердийн үнэ : 40900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
39920.00