GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Biotin 5000
Сериал
289414
Савлагаа тоо
240cap
Ердийн үнэ
129900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
103920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Биотин нь усанд уусамтгай В-Витамин. Эсийн хэвийн хөгжлийг дэмжиж, уургийн солилцоонд чухал нөлөөтэй. Эрүүл үс, хумсны өсөлтөнд тэжээллэг нөлөө үзүүлнэ.   Өдөрт 1ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 217900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 208900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00