GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
CALCIMATE 1000
Сериал
Савлагаа тоо
120tab
Ердийн үнэ
32900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
26320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Кальцимэйт гэдэг нь кальциум цитрат малате гэсэн үг ба энэ нь хамгийн шимэгдэлт сайтай кальцийн төрөл бөгөөд энэ бүтээгдэхүүн нь 45-с дээш насны цэвэршилтийн насны эмэгтэйчүүдэд шлүү тохиромжтой бүтээгдэхүүн. Энэ насны эмэгтэйчүүд хоол хүнсэндээ кальөци хангалтгүй хэрэглэвэл ясны сийрэгжилт 70% хүрдэгийг судалгаагаар тогтоожээ. Витамин D-г кальцийнхаа шимэгдэлтийг сайжруулах зорилгоор хольж өгсөн.   Өдөрт 2 ширхэгээр 2 удаа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 21900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 456900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 118900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 58900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00