GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
AMP Strength Vitapak Program
Сериал
209011
Савлагаа тоо
30 paks
Ердийн үнэ
207900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
166320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  50 гаран төрлийн орц найрлага бүхий спорт витамин тэжээлийн багц. Энэ багцыг хэрэглэснээр булчингийн хүч тамир, бяр тэнхээ, масс нэмэгдэнэ. Mega men sport өдөр тутмын спорт витамин AMP creatine 189:Ажиллах чадварыг 400%, хүч тамирыг 25%-р нэмэгдүүлэх уусалт шимэгдэлтийг 189%-р сайжруулсан креатине. Tribulus Terrestris & Anabolic Primer: Булчин дахь анаболик хүчин зүйлүүдийг нэмэгдүүлэхэд туслах натурал ургамлын гаралтай бэлдмэл. Өдөрт 1 уутыг хоолтой хамт болон хоолны дараа усаар даруулж залгина.   http://www.gnc.com/graphics/product_images/pGNC1-21052550_gnclabel_pdf.pdf  
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 29900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 219900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 176900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 51900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
166320.00