GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Sweet Sweet Workout Enhancer
Сериал
048601
Савлагаа тоо
6.5 oz
Ердийн үнэ
142900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
114320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Дасгалын үр дүн муу гарч байгаа хэсэгт хэрэглэх цусны эргэлт болон хөлрөлтийг нэмэгдүүлнэ. Бэлтгэл сургуулалт дасгалын үед хуссэн хэсэгт тань шаталтыг дээд зэргээр нэмэгдүүлж идэвхижүүлнэ. Булчингийн идэвхийг сэргээж ядралтыг бууруулна. Биенээс хорыг гадагшлуулна. Бэлтгэл сургуулилтын үед энергийг нэмэгдүүлж цусны эргэлтийг сайжруулна.   Дасгал сургуулилтын өмнө биеийн шатаах хайлуулахыг хүсэж байгаа хэсэгтээ түрхээд гадуур нь бэлтгэлийн хувцсаа өмсөж болно.  
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 156900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 123900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
114320.00