GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
BCAA 5000
Сериал
351186
Савлагаа тоо
9.33 oz
Ердийн үнэ
169900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
135920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Эрчимтэй бэлтгэл сургуулилтын үед булчинд дээд зэргийн түлш болох хамгийн сайн бичилжүүлсэн амин хүчлүүдийг 5000мг-р агуулсан бэлдмэл. BCAA(Branched chain amino acids)буюу L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine зэрэг амин хүчлүүд нь булчин дахь уургийн задралыг идэвхижүүлэхээс гадна бүлчин дахь уургийн алдагдалыг багасгаж глюкогений нөөцийг нэмэгдүүлнэ.   180мл хүйтэн усанд 1 халбага хийж бэлтгэлийн өмнө, дундуур, дараа аль ч үед ууж болно.  
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 55900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 77900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 428900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
135920.00