GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
BCAA Advance XR
Сериал
386213
Савлагаа тоо
30 Servings
Ердийн үнэ
159900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
127920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчинг түлш болох Branched Chain Amino Acid буюу үндсэн амин хүчлүүдийг агуулсан, эдгээрээс Л-Люцинийг агуулсан ба энэ нь булчин дахь уургийн задралд хамгийн чухал үүрэгтэй оролцдог. ОТ2 техналоги ашигласан ба энэ нь удаан хугацаагаар үйлчлэх техналоги юм. Энэ бүтээгдэхүүний тухайд хамгийн гол ВСАА болох Л-Люцинийг бүтэн 6 цагийн турш гаргаж өгдөг давуу талтай юм. Өөрөөр хэлбэл энэ бүтээгдэхүүнд байгаа Л-Люцин нь бүтэн 6 цагийн турш таны булчинг түлш эрчим хүчээр хангах болно гэсэн уг юм   180мл хүйтэн усанд 1 халбага хийж бэлтгэлийн өмнө, бэлтгэлгүй өдөр өглөө өлөн дээрээ ууна  
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 95900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 42900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
127920.00