GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Triflex Complete vitapak
Сериал
281812
Савлагаа тоо
30 paсks
Ердийн үнэ
259900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
207920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үе мөчний комплекс үйлчилгээтэй багц тэжээл. Энэхүү багцад: -Үе мөчний гурвалсан түргэн үйлчилгээтэй Triflex бэлдмэл -Гурвалсан хүчтэй загасны тос -МСМ буюу хүхэрт сульфат нь үе мөчний зөөлөн эдэд маш чухал хүчин зүйл болох органик сулфур болдог. -Цагаан Виплов Баркийн ханд: энэ нь глюкозамин хондройтиний натурал эх үүсвэр   Өдөрт 1 багцыг усаар даруулан залгиж ууна.  
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 133900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
207920.00