GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Appetrex Control
Сериал
968222
Савлагаа тоо
60 Tab
Ердийн үнэ
102900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
82320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Энергийн үйлдвэрлэл бодисын солилцоог нэмэгдүүлэх замаар бие организм шаардагдах илчлэгийн хэмжээг багасгаж улмаар хоол дуршлыг эхний уултаар 10% бууруулж чадна.   Өдөрт 2ширхгийг хоолноос 30-60 минутын өмнө усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 140900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 55900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 41900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
82320.00