GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Vitamin B-12 1500
Сериал
148712
Савлагаа тоо
90cap
Ердийн үнэ
53900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
43120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Тархи мэдрэлийн эс эдийг бүрдүүлэх, нүүрс усны солилцоо, зүрх судасны системийн үйл ажиллагаанд чухал, цусны улаан бөөмийн нөхөн төлжилтөнд оролцож, гомоцистений хэвийн түвшинг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ   Өдөрт 1ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 68900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 140900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 148900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 71900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 86900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00
Ердийн үнэ : 49500.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43120.00