GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Teen gummy multivitamin
Сериал
102621
Савлагаа тоо
120 gummies
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  12-17 насныханд зориулсан чихрэн мултивитамин. Дархлаа, энергийн үйлдвэрлэл биеийн ерөнхий эрүүл мэндийг сайжруулахад тусална. Үс хумс арьсанд тэжээл өгөх үндсэн витамин тэжээлүүд орсон.   Өдөрт 2ширхгийг хоолны дараа зажилж иднэ.  
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 306900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 342900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 157900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00