GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Teen gummy multivitamin
Сериал
102621
Савлагаа тоо
120 gummies
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  12-17 насныханд зориулсан чихрэн мултивитамин. Дархлаа, энергийн үйлдвэрлэл биеийн ерөнхий эрүүл мэндийг сайжруулахад тусална. Үс хумс арьсанд тэжээл өгөх үндсэн витамин тэжээлүүд орсон.   Өдөрт 2ширхгийг хоолны дараа зажилж иднэ.  
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 165900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 77900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00