GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Teen gummy multivitamin
Сериал
102621
Савлагаа тоо
120 gummies
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  12-17 насныханд зориулсан чихрэн мултивитамин. Дархлаа, энергийн үйлдвэрлэл биеийн ерөнхий эрүүл мэндийг сайжруулахад тусална. Үс хумс арьсанд тэжээл өгөх үндсэн витамин тэжээлүүд орсон.   Өдөрт 2ширхгийг хоолны дараа зажилж иднэ.  
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 215900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 409900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00