GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Teen gummy multivitamin
Сериал
102621
Савлагаа тоо
120 gummies
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  12-17 насныханд зориулсан чихрэн мултивитамин. Дархлаа, энергийн үйлдвэрлэл биеийн ерөнхий эрүүл мэндийг сайжруулахад тусална. Үс хумс арьсанд тэжээл өгөх үндсэн витамин тэжээлүүд орсон.   Өдөрт 2ширхгийг хоолны дараа зажилж иднэ.  
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 20900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 409900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00