GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Teen gummy multivitamin
Сериал
102621
Савлагаа тоо
120 gummies
Ердийн үнэ
89900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
71920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  12-17 насныханд зориулсан чихрэн мултивитамин. Дархлаа, энергийн үйлдвэрлэл биеийн ерөнхий эрүүл мэндийг сайжруулахад тусална. Үс хумс арьсанд тэжээл өгөх үндсэн витамин тэжээлүүд орсон.   Өдөрт 2ширхгийг хоолны дараа зажилж иднэ.  
Ердийн үнэ : 151900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 318900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 22900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
71920.00