GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Kids Gummy Calcium
Сериал
102721
Савлагаа тоо
120gummies
Ердийн үнэ
98900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
79120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  2-12 насныханд зориулсан чихэрлэг кальци. Бага насны хүүхдийн эрүүл хэвийн яс, шүдний хөгжлийг дэмжиж бэхжүүлнэ. Витамин Д орсон ба энэ нь кальцийн шимэгдэлтийг сайжруулна.   2-4 насны хүүхэд 1ширхгээр, 4 наснаас дээш насныхан 2ширхгээр өдөрт 1-3 удаа хоолны дараа зажилж иднэ.  
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 187900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 118900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00