GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Kids Gummy Calcium
Сериал
102721
Савлагаа тоо
120gummies
Ердийн үнэ
98900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
79120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  2-12 насныханд зориулсан чихэрлэг кальци. Бага насны хүүхдийн эрүүл хэвийн яс, шүдний хөгжлийг дэмжиж бэхжүүлнэ. Витамин Д орсон ба энэ нь кальцийн шимэгдэлтийг сайжруулна.   2-4 насны хүүхэд 1ширхгээр, 4 наснаас дээш насныхан 2ширхгээр өдөрт 1-3 удаа хоолны дараа зажилж иднэ.  
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 93900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 204900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 178900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00