GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Kids gummy multivitamins
Сериал
102521
Савлагаа тоо
120gummies
Ердийн үнэ
98900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
79120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  2-12 насныханд зориулсан шинэ чихрэн мултивитамин. Дархлааг сайжруулах яс болон нүдний эрүүл мэнд, биеийн ерөнхий эрүүл мэндийг хамгаалах сайжруулахад тусална.   4 хүртэл насны хүүхэд өдөрт 1 ширхгийг, 4-өөс дээш насны хүүхэд өдөрт 2ширхгийг иднэ.  
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 61900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 117900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00