GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Kids gummy multivitamins
Сериал
102521
Савлагаа тоо
120gummies
Ердийн үнэ
98900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
79120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  2-12 насныханд зориулсан шинэ чихрэн мултивитамин. Дархлааг сайжруулах яс болон нүдний эрүүл мэнд, биеийн ерөнхий эрүүл мэндийг хамгаалах сайжруулахад тусална.   4 хүртэл насны хүүхэд өдөрт 1 ширхгийг, 4-өөс дээш насны хүүхэд өдөрт 2ширхгийг иднэ.  
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 279900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 166800.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00