GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Womens Ultra Mega Bone Density
Сериал
178622
Савлагаа тоо
240caplets
Ердийн үнэ
134900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
107920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Залуу эмэгтэй хүнд өдөр тутам зайлшгүй шаардлагатай витамин минералууд, антиоксидантуудаас гадна ясны сийрэгжилтээс хамгаалах кальцийг 1000мгр, витамин D-3-г 800ОУН 40мгр МВР буюу сүүний уураг зэргийг агуулсан. Та энэ бүтээгдхүүнийг хэрэглэснээр остеопоросис буюу яс сийрэгжих өвчнөөр өвдөх эрсдлийг бууруулна.   Өдөрт 4ширхгийг хоолтой хамт усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00