GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
womens prenatal formula with DHA
Сериал
286712
Савлагаа тоо
90 softgels
Ердийн үнэ
108900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
87120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Жирэмсэн болон хөхүүл нярай хүүхэдтэй эхчүүдэд зориулсан витамин. Ургийн тархи толгой нугас нурууны хөгжлийг дэмжсэн ДНА 500 мг-аар агуулагдсан   Өдөрт 3 ширхгийг хоолны дараа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 315900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87120.00