GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Ginkgo Biloba 60 mg
Сериал
194732
Савлагаа тоо
300 capsules
Ердийн үнэ
129900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
103920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Тархи мэдрэлийн болоод захын эд эсийн цусан хангамжийг сайжруулж, оюун ухаан сэтгэн бодох чадварыг дээшлүүлнэ.   өдөрт 1-2ширхгийг 2 хүртэл удаа усаар даруулж залгиж ууна.  
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 27900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 77900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 215900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00