GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Lean shake swiss chocolate
Сериал
933354
Савлагаа тоо
1.7lb
Ердийн үнэ
139900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
111920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хоол орлуулагч тураах бэлдмэл   250г хүйтэн усанд рэмжих халбагаар 1 хийн сайтар хутгаж ууна. Өдөрт 1-2 удаа хоол дасгалын төлөвлөгөөг баримтлан ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 45900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 182900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 315900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 114900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00