GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Prenatal programm
Сериал
286512
Савлагаа тоо
30vitapak
Ердийн үнэ
135900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
108720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийн витамин тэжээлийн комплекс.Ургийн болон хүүхдийн эрүүл мэнд,өсөлт бойжилттой холбоотойгоор жирэмсний үед болон төрсний дараа хөхүүл эхчүүд хэрэглэнэ.Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийн витаминаас гадна ургийн ба хүүхдийн тархи мэдрэл,нүдний хөгжилд сайн DHA буюу омега 3,эх хүүхдийн ясны хөгжилд зайлшгүй шаардлагатай кальцийг өндөр тунгаар агуулсан.   Пренатал формулаг өдөрт 2 ширхэгийг хоолны дараа, DHA болон кальцийн бэлдмэлийг өдөрт 1 ширхэгийг хоолны дараа усаар даруулан залгина.  
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 46900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
108720.00