GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Prenatal program
Сериал
286512
Савлагаа тоо
30 day program
Ердийн үнэ
104900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
83920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийн витамин тэжээлийн комплекс. Ургийн болон хүүхдийн эрүүл мэнд,өсөлт бойжилттой холбоотойгоор жирэмсний үед болон төрсний дараа хөхүүл эхчүүд хэрэглэнэ. Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийн витаминаас гадна ургийн ба хүүхдийн тархи мэдрэл, нүдний хөгжилд сайн DHA буюу омега 3,эх хүүхдийн ясны хөгжилд зайлшгүй шаардлагатай кальцийг өндөр тунгаар агуулсан.   Prenatal formula өдөрт 2 ширхэгийг хоолны дараа, DHA болон кальцийн бэлдмэлийг өдөрт 1 ширхэгийг хоолны дараа усаар даруулан залгина.  
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 347900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 61900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 12900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00