GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Mega men energy vitapak
Сериал
209311
Савлагаа тоо
30 paсks
Ердийн үнэ
163900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
131120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Өдөр тутмын мултивитамин минералуудыг максимум тунгаар агуулснаас гадна түрүү булчирхайн үйл ажиллагааг сайжруулах,тамир тэнхээ оруулж мэдрэлийн сэрэл дамжуулалтыг сайжруулах, зүрх болон тархи арьсны эрүүл мэндийг дэмжих зэрэг биологийн өндөр идэвхит ургамлуудыг хангалттай тунгаар агуулсан.   Өдөрт 1 уутыг хоолны дараа усаар даруулж залгих  
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 187900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 116900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 105900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
131120.00