GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Serious Mass
Сериал
350315
Савлагаа тоо
2727g
Ердийн үнэ
192900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
154320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн жин массыг нэмэгдүүлэхийн тулд шаардлагатай байгаа илүү их илчлэг калорийг танд өгнө. Энэ дээд зэргийн тусгай бэлдмэлийг 2%-оос бага тослогтой сүүнд найруулснаар 1 удаагийн орцонд 69гр дээд зэргийн уураг, 442гр нүүрс ус эрдэс, витамин, амин хүчлүүдийн цогц нийлбэр юм.   350мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар нэг хийж сайтар хутгаад бэлтгэлтэй өдөр бэлтгэлийн дараа, хоолны дараа эсвэл унтахаас 45-60 минутын өмнө өдөрт 1-2 удаа ууна.  
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 208900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00
Ердийн үнэ : 347900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
154320.00