GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
L-Tyrosine 1000
Сериал
128213
Савлагаа тоо
60 caplets
Ердийн үнэ
54900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
43920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Биед задардаг үндсэн биш амин хүчил. - Мэдрэлийн системийн эрүүл хэвийн үйл ажиллагааг хангахад тусалдаг. - Амин хүчлүүд нь уургийн бөөмийг бүрдүүлдэг бөгөөд булчинг нөхөн сэргээх гол түүхий эд нь болдог.   Өдөрт 1-4 ширхэгийг хоосон ходоодон дээр усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 93900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 50900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 56900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 45900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 51900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00