GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
L-Tyrosine 1000
Сериал
128213
Савлагаа тоо
60 caplets
Ердийн үнэ
54900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
43920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Биед задардаг үндсэн биш амин хүчил. - Мэдрэлийн системийн эрүүл хэвийн үйл ажиллагааг хангахад тусалдаг. - Амин хүчлүүд нь уургийн бөөмийг бүрдүүлдэг бөгөөд булчинг нөхөн сэргээх гол түүхий эд нь болдог.   Өдөрт 1-4 ширхэгийг хоосон ходоодон дээр усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 95900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 45900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00