GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
RapidDrive BCAA 5000 fruit punch
Сериал
351185
Савлагаа тоо
350g
Ердийн үнэ
179900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
143920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бие махбод нь өндөр ачаалалтай бэлтгэлийн үед Люцине, Валин зэрэг амин хүчлүүдийг түлш эрчим хүч болгон хэрэглэдэг бөгөөд BCAA нь өндөр ачаалалтай бэлтгэлийн үед уураг алдагдлыг маш их хэмжээгээр бууруулдаг.   Хэмжих халбагаар 180мл хүйтэн усанд юмуу жүүсэнд хэмжих халбагаар 1 удаа хийж сайтар хутгаж ууна. Бэлтгэлгүй өдөр өглөө өлөн ууж болно.  
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 219900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 83900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
143920.00