GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
N.O.-Xplode ( fruit punch )
Сериал
387330
Савлагаа тоо
2.45lb
Ердийн үнэ
219900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
175920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бэлтгэлийн өмнө уух эрч хүч энерги нэмэгдүүлэх бэлдмэл. • Бэлтгэл сургуулилтын явцад булчингийн хүч, тэсвэрийг нэмэгдүүлэн ядралтын эсрэг эрчимтэй бүтээгдэхүүн. • Мөн булчингийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, судас тэлэх, / хүчилтөрөгчийг зөөвөрлөх/ • богино хугацаанд булчинд сэргэлт өгч амархан цуцалт үүсэхээс сэргийлдэг бэлтгэлийн өмнө уух бүтээгдэхүүн.   120-180 гр хүйтэн усанд 1 халбага хийж бэлтгэлээс 20-30 минутын өмнө ууна. Өдөрт 2 халбагаас илүүг ууж болохгүй. Орой унтахаас 5 цагийн өмнө уусан байх  
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
175920.00