GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Gakic
Сериал
801349
Савлагаа тоо
128 caplets
Ердийн үнэ
249900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
199920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хорыг саармагжуулагч. Хүчийг шууд 10.5%-р, ядаргаа сульдааг эсэргүүцэх чадварыг 28%-р тус тус нэмэгдүүлнэ. Хүнд ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтын үед бие организм нь булчинд хадгалагдаж байдаг адинозин АТФ-г түлш эрчим хүч болгон ашиглаж өндөр ачаалалтай бэлтгэл хийх бололцоог бий болгодог.   Өдөрт 8ш бэлтгэлээс 30-45 мин өмнө 250г усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 182900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00