GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Cell-Tech
Сериал
801563
Савлагаа тоо
5.95Lb (2kg)
Ердийн үнэ
249900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
199920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Масс бүтээгч креатине формула.   Эхлэн хэрэглэгч эхний 5 өдөр өдөрт 2 удаа,өглөө өлөн дээрээ 1 удаа бэлтгэлийн дараа 1ууна. Бэлтгэлгүй өдрөө өглөө өлөн дээрээ 1,түүнээс 12цагийн дараа дахин 1 ууна.6 дах өдрөөс эхлэн бэлтгэлтэй өдөр бэлтгэлийн дараа, бэлтгэлгүй өдрөө өглөө өлөн дээрээ ууна.1уухдаа 360мл хүйтэн усанд 2халбага хийж хутгаад уух ба араас нь 1аяга цэвэр ус уух нь шимэгдэлтийг сайжруулна.  
Ердийн үнэ : 215900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 218900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 176900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00