GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
100% Whey Protein
Сериал
386300
Савлагаа тоо
1,1Lb (497g)
Ердийн үнэ
106900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
85520.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үндсэн амин хүчлүүдийн байгалийн натурал эх сурвалж. Үндсэн амин хүчлүүд нь булчингийн уургийг бүрдүүлэхэд оролцдог бөгөөд шар сүүний уургийг хэрэглэснээр уургийн алдагдалыг нөхөн булчингийн ажиллах чадвар дээшлэнэ. Хамгийн сайн шингэдэг уураг.   250мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 1 хийж өдөрт 1-3 удаа ууна.  
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 204900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 40900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 369900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00