GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Creatine 189
Сериал
825211
Савлагаа тоо
120tab
Ердийн үнэ
129900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
103920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ердийн кеаратинаас уусах шимэгдэлтийг 189% -р сайжруулсан. Булчингийн ажиллах чадварыг дээшлүүлэх үйлчилгээ нь ердийн креатинаас 25%-р сайжирсан гэх мэт маш өндөр үзүүлэлттэй хамгийн сүүлийн үеийн креатин.   Өдөрт 2 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 68900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 234900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00