GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Creatine 189
Сериал
825211
Савлагаа тоо
120tab
Ердийн үнэ
129900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
103920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ердийн кеаратинаас уусах шимэгдэлтийг 189% -р сайжруулсан. Булчингийн ажиллах чадварыг дээшлүүлэх үйлчилгээ нь ердийн креатинаас 25%-р сайжирсан гэх мэт маш өндөр үзүүлэлттэй хамгийн сүүлийн үеийн креатин.   Өдөрт 2 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 93900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 243900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 204900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 46900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 20900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00