GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Creatine 189
Сериал
825211
Савлагаа тоо
120tab
Ердийн үнэ
129900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
103920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ердийн кеаратинаас уусах шимэгдэлтийг 189% -р сайжруулсан. Булчингийн ажиллах чадварыг дээшлүүлэх үйлчилгээ нь ердийн креатинаас 25%-р сайжирсан гэх мэт маш өндөр үзүүлэлттэй хамгийн сүүлийн үеийн креатин.   Өдөрт 2 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 40900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 248900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 177900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 176900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00