GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Creatine 189
Сериал
825211
Савлагаа тоо
120tab
Ердийн үнэ
129900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
103920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ердийн кеаратинаас уусах шимэгдэлтийг 189% -р сайжруулсан. Булчингийн ажиллах чадварыг дээшлүүлэх үйлчилгээ нь ердийн креатинаас 25%-р сайжирсан гэх мэт маш өндөр үзүүлэлттэй хамгийн сүүлийн үеийн креатин.   Өдөрт 2 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 105900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 459900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 244900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 156900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00