GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Creatine 189
Сериал
825211
Савлагаа тоо
120tab
Ердийн үнэ
129900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
103920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ердийн кеаратинаас уусах шимэгдэлтийг 189% -р сайжруулсан. Булчингийн ажиллах чадварыг дээшлүүлэх үйлчилгээ нь ердийн креатинаас 25%-р сайжирсан гэх мэт маш өндөр үзүүлэлттэй хамгийн сүүлийн үеийн креатин.   Өдөрт 2 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 58900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 294900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 132900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 165900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00