GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Creatine 189
Сериал
825221
Савлагаа тоо
240tab
Ердийн үнэ
199900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
159920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ердийн креатинаас уусах шимэгдэлтийг 189% -р сайжруулсан. Булчингийн ажиллах чадварыг дээшлүүлэх үйлчилгээ нь ердийн креатинаас 25%-р сайжирсан гэх мэт маш өндөр үзүүлэлттэй хамгийн сүүлийн үеийн креатин.   Өдөрт 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 133900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 116900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 24900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00