GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Creatine 189
Сериал
825221
Савлагаа тоо
240tab
Ердийн үнэ
199900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
159920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ердийн креатинаас уусах шимэгдэлтийг 189% -р сайжруулсан. Булчингийн ажиллах чадварыг дээшлүүлэх үйлчилгээ нь ердийн креатинаас 25%-р сайжирсан гэх мэт маш өндөр үзүүлэлттэй хамгийн сүүлийн үеийн креатин.   Өдөрт 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 244900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00