GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amplified Creatine 189
Сериал
825221
Савлагаа тоо
240tab
Ердийн үнэ
199900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
159920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ердийн креатинаас уусах шимэгдэлтийг 189% -р сайжруулсан. Булчингийн ажиллах чадварыг дээшлүүлэх үйлчилгээ нь ердийн креатинаас 25%-р сайжирсан гэх мэт маш өндөр үзүүлэлттэй хамгийн сүүлийн үеийн креатин.   Өдөрт 2 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 167900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159920.00