GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Creatine Monohydrate 5000
Сериал
350526
Савлагаа тоо
50ser
Ердийн үнэ
71900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
57520.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүний биед ормогцоо креатин фосфат болон хувирч өндөр ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтын үед энергийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд, булчинг эрчим хүчээр хангахад онцгой шаардлагатай. Эсийн усны солилцоонд оролцож ажиллах чадварыг огцом нэмэгдүүлдэг нь тогтоогдсон энэ бүтээгдэхүүн нь эхлэн хичээллэгсдээс эхлээд мэргэжлийн өндөр зэрэглэлийн тамирчдийн өдөр тутмын хэрэглээ.    
Ердийн үнэ : 93900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 77900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
57520.00