GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Chewwable Creatine 2500
Сериал
790911
Савлагаа тоо
40 chewable wafers
Ердийн үнэ
64900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
51920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Жимсний амт оруулсан зажилдаг креатин. Хүний биед ормогцоо креатин фосфат болон хувирч өндөр ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтын үед энергийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд, булчинг эрчим хүчээр хангахад онцгой шаардлагатай. Эсийн усны солилцоонд оролцож ажиллах чадварыг огцом нэмэгдүүлдэг нь тогтоогдсон энэ бүтээгдэхүүн нь эхлэн хичээллэгсдээс эхлээд мэргэжлийн өндөр зэрэглэлийн тамирчдын өдөр тутмын хэрэглээ.   Өдөрт 1-2 ширхэгийг бэлтгэлийн өмнө болон дараа 180-240 мл усаар даруулан зажилж иднэ.  
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 29900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 105900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
51920.00