GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Lutein 20mg
Сериал
707911
Савлагаа тоо
60cap
Ердийн үнэ
84900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
67920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Лутейнийг маригоулд цэцэгнээс гаргаж авдаг. Лутейн нь нүдний өөхлөг эд, болон торлог бүрхүүлийн төв хэсэгт маш чухал шаардлагатай коромепойд юм. Лутейн нь нүдний эрүүл мэндэд чухал дэмжлэг үзүүлнэ.   Өдөрт 2 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 198900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 224900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 144900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 237900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00
Ердийн үнэ : 145900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
67920.00