GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Lutein 40mg
Сериал
708020
Савлагаа тоо
30cap
Ердийн үнэ
85900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
68720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Лутейнийг маригоулд цэцэгнээс гаргаж авдаг. Лутейн нь нүдний өөхлөг эд, болон торлог бүрхүүлийн төв хэсэгт маш чухал шаардлагатай коромепойд юм. Лутейн нь нүдний эрүүл мэндэд чухал дэмжлэг үзүүлнэ.   Өдөрт 1 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 49500.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 93900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 56900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
68720.00