GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Folic Acid 400
Сериал
256020
Савлагаа тоо
100 tablets
Ердийн үнэ
32900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
26320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Эмэгтэйчүүд, жирэмслэх насны эмэгтэйчүүд энэхүү бэлдмэлийг өдөр тутам хэрэглэснээр тархи мэдрэл нуруу нугасны гажигтай хүүхэд төрүүлэх эрсдэлийг бууруулна.   Өдөрт 1-2 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 40900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 70900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 178900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00