GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Minus 10
Сериал
823942
Савлагаа тоо
120 tablets
Ердийн үнэ
198900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
159120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Эд эсийг залуужуулж энергийг нэмэгдүүлэн арьсыг толигор зөөлөн болгох гайхамшигт үйлчилгээтэй антиоксидант. Таныг арван насаар залуу харагдахад туслана.   2 ширхгийг өглөөний цайнаас 30 минутын өмнө, 1-2 ширхгийг үдийн цайнаас 30 минутын өмнө усаар даруулан ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 489900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 140900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 117900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 61900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 166800.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
159120.00