GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
CoQ-10 50mg
Сериал
774422
Савлагаа тоо
120 cap
Ердийн үнэ
104900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
83920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүний биеийн амьд эс болгонд байдаг нэгэн төрлийн антиоксидант коэнзим Q-10-г 50мгр -р агуулсан ба зүрх, судасны үйл ажиллагааг сайжруулахад тусална.   Өдөрт 1 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 244900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 197900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 238900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 12900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00