GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
CoQ-10 50mg
Сериал
774422
Савлагаа тоо
120 cap
Ердийн үнэ
104900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
83920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүний биеийн амьд эс болгонд байдаг нэгэн төрлийн антиоксидант коэнзим Q-10-г 50мгр -р агуулсан ба зүрх, судасны үйл ажиллагааг сайжруулахад тусална.   Өдөрт 1 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 299900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 137900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 30900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 168900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
83920.00