GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Vitamin K cream
Сериал
523642
Савлагаа тоо
42g
Ердийн үнэ
74900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
59920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Нүүрэн дээрхи ил харагдах вений судасны цацрагуудыг бууруулах, хөхрөлт, няцралт, хацрын улаан зэргийг гайхалтай арилгана. Түүнээс гадна нүүрэнд хийгдсэн мэс заслын дараа хэрэглэж болно.   Энгийн болон хуурай арьсанд өдөр болон шөнийн цагаар түрхэнэ.  
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 177900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 489900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 198900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00