GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
selenium 50
Сериал
005766
Савлагаа тоо
100 tablets
Ердийн үнэ
32900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
26320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бие мах бодид антиоксидантийн энзимүүдийг бий болгох, антиоксидантын идэвхижэлтэнд тусална.Тодорхой хавдраар өвчлөх эрсдлийг бууруулж түрүү булчихрхайг эрүүлжүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой.   Өдөрт 1-2 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 127900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 102900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00
Ердийн үнэ : 428900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
26320.00