GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Chromium Picolinate 500
Сериал
025313
Савлагаа тоо
90tab
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хром нь сахарын зарцуулалтанд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Сүүлийн үед цусан дахь сахарын хэмжээг багасгана. хэвийн хэмжээнд байлгахад хромыг их хэмжээгээр хэрэглэж байна.   Өдөрт 1 ширхгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 212900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 17900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 133900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00