GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
calciumate Plus 800
Сериал
873066
Савлагаа тоо
120cap
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Кальцмэйт гэдэг нь кальциум цитрат малатэ гэсэн үг ба энэ нь хамгийн шимэгдэлт сайтай кальцийн төрөл бөгөөд 45 -с дээш насны цэвэршилтийн насны эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой бүтээгдхүүн. Энэ нь насны эмэгтэйчүүд хоол хүнсэндээ кальци хангалтгүй хэрэглэвэл ясны сийрэгжилт 70% хүрдэгийг судалгаагаар тогоожээ.   Өдөрт 2 удаа үдийн болон оройн хоолны өмнө юмуу хойно усаар даруулж ууна.Нэг уухдаа 2 ширхэгээр.  
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 46900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 234900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 131900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00