GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glucosamine Sulfate 550
Сериал
085421
Савлагаа тоо
90cap
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үе мөчний зөөлөн эд, холбоос эдүүдэд байнга сэргээх тэжээх төлжүүлэх үүрэгтэй, сульфатын агууламж өндөртэй.   Өдөрт 3 удаа 1 ширхэгийг усаар даруулж ууна.  
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 208900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 92900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00