GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Chromium Picolinate Plus
Сериал
871411
Савлагаа тоо
90cap
Ердийн үнэ
28900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
23120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хром нь сахарын зарцуулалтанд маш чухал шаардлагатай эрдэс юм. Тухайлбал сахарнаас энерги бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Сүүлийн үед цусан дахь сахарын хэмжээг багасган хэвийн хэмжээнд байлгахад хромийг ихээр хэрэглэж байна.   Өдөрт 1 ширхэгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 117900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 49900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 489900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00