GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Zinc 50
Сериал
253914
Савлагаа тоо
100tab
Ердийн үнэ
44900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
35920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Нүүрс ус бодисын солилцоо, люкозын зарцуулалт, инсулины үйлдвэрлэлд оролцож чухал нөлөө үзүүлнэ. Бие организмд явагдаж байгаа бодисын солилцоо, коллагений нийлэгжилтэнд оролцдог хамгийн чухал эрдэс.   Өдөрт 1 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
35920.00