GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Zinc 30
Сериал
255413
Савлагаа тоо
100 tablets
Ердийн үнэ
37900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
30320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Нүүрс ус бодисын солилцоо, люкозын зарцуулалт, инсулины үйлдвэрлэлд оролцож чухал нөлөө үзүүлнэ. Бие организмд явагдаж байгаа бодисын солилцоо, Коллагений нийлэгжилтэнд оролцдог хамгийн чухал эрдэс.   Өдөрт 1 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 176900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 16900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 112900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 138900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
30320.00